qr

Sonako Reader APK

Translation story offline reading application of Sonako Light Novel Wiki

Version1.3.2 (11)
UpdatedJul 06, 2019 (11 months ago)
DeveloperPerfectstrong
CategoryApps, Books & Reference
IDperfectstrong.sonako.sonakoreader
Installs1,000+

Tàng kinh các cho đêm trường không trăng không net.

Hướng dẫn sử dụng căn bản: https://sonako.fandom.com/wiki/User_blog:Perfectstrong/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_d%E1%BA%ABn_s%E1%BB%AD_d%E1%BB%A5ng_Sonako_Reader

Nếu có lỗi, vui lòng báo lại CHI TIẾT cho Fanpage https://www.facebook.com/SonakoWiki/
Hoặc đăng lên Github của project: https://github.com/perfectstrong/SonakoReader


Email: sonakovn@gmail.com

See more