qr

Spar Nord Mobilbank APK

Med Spar Nord Mobilbank kan du ordne de fleste af dine banksager og få et overblik over din økonomi, uanset tid og sted

Version3.11.3 (175)
UpdatedMar 05, 2016 (5 years ago)
DeveloperSpar Nord Bank
CategoryApps, Finance
IDdk.sparnord.mobilbank
Installs100+

Med Spar Nord Mobilbank kan du ordne de fleste af dine banksager og få et overblik over din økonomi, uanset tid og sted. Med Spar Nord Mobilbank har du altid banken ved hånden.For at kunne logge ind på Spar Nord Mobilbank skal du være kunde. For at komme i gang skal du logge ind i Spar Nord Netbank, hvor du opretter brugernavn og adgangskode.Når du er logget på mobilbanken, kan du:
• Se kontooversigt med saldi på alle dine konti.
• Se depoter.
• Få vist, om der er ubehandlede betalinger.
• Overføre penge til alle konti i Danmark.
• Betale alle indbetalingskort.
• Benytte gemte modtagere fra din netbank.
• Lægge betalinger i udbakken.
• Se og betale e-Kort.
• Spærre betalingskort.
• Se kontovilkår.Uden at logge på, kan du:
• Omregne valuta.
• Ringe for at spærre betalingskort.
• Finde vores lokale banker og pengeautomater.
• Vælge sprog (dansk eller engelsk).Nyheder
Den nye version af Spar Nord Mobilbank er udstyret med et nyt og mere brugervenligt design. Navigationen er ændret, så det er lettere at finde rundt i mobilbankens mange funktioner. Desuden kører dennye version hurtigere og mere stabilt end tidligere versioner, ligesom der er foretaget mindre fejlrettelser.BLIV KUNDE
Er du ikke kunde, er du meget velkommen til at kontakte os via vores hjemmeside.Brug for hjælp?
Spar Nords hotline er naturligvis klar til at hjælpe dig, hvis du har spørgsmål til Spar Nord Mobilbank. Se www.sparnord.dk/bank/hjaelp/faq/Mobilbank.

With Spar Nord Mobile Banking you can fix most of your banking matters and get an overview of your finances anytime, anywhere. With Spar Nord Mobile Banking,you always have the bank at hand.To log into Spar Nord Mobile Banking you must be a customer. To get started, log into Spar Nord Netbank where you create a username and password.When you are logged on to mobile banking, you can:
• View account history with balances on all your accounts.
• See depots.
• See if there is untreated payments.
• Transfer money to all accounts in Denmark.
• Pay all transfer forms.
• Use saved recipients from your online banking.
• Put payments in Outbox.
• View and pay e-Card.
• Barring debit card.
• View account terms.Without logging in, you can:
• Convert currency.
• Rings to block payment cards.
• Finding our local banks and ATMs.
• Select language (Danish or English).News
The new version of Spar Nord Mobile Banking is equipped with a new, more user-friendly design. Navigation is altered so that it is easier to navigate in the mobile bank's many features. Besidesrunning the new version faster and more stable than previous versions, as well as minor bug fixes.BECOME A CUSTOMER
Not a customer, please feel free to contact us through our website.Need help?
Spar Nord's hotline is of course ready to help you if you have questions Spar Nord Mobile Banking. See www.sparnord.dk/bank/hjaelp/faq/Mobilbank.

See more
See more

See more