qr

Sådan stopper du din indre kritiker - lær at ikke kritisere dig selv- Kommer du også lidt for ofte til at tale dig selv ned?

Screenshots


Information

Packagedk.infoproducts.kritik_da
Version1.2
Size0 B
CategoryHealth & Fitness
DeveloperInfo Products

Description

Sådan stopper du din indre kritiker - lær at ikke kritisere dig selv- Kommer du også lidt for ofte til at tale dig selv ned?
- Kritiserer du dig selv ofte og uden en rigtig grund?
- Holder du dig selv tilbage fra at værdsætte dig selv?Hypnose er skabt til at ændre mønstre og tanker - og gøre vores liv mere positive og kan bruges til at ændre vores måde at tænke og agere på. Sagt på en anden måde: hypnose kan få dig til at ladevære med at kritisere dig selv unødigt.
Stop selv kritik med hypnose
I hypnose programmet Stop din indre kritiker, får du er skræddersyet program, der hjælper dig til at ændre din vane og i stedet lære at tale positivt om dig selv.Du får lov at arbejde med dine indre og dybeste tanker om dig selv, og måden du omtaler dig selv på - og sammen ændrer vi måden du tænker og agerer på.Du vil hurtig mærke en forskel, og lærer at stoppe dig selv i at tale kritisk om dig selv.Stop negativ kritik af dig selv i dag - Køb 'Stop din indre kritiker' herTo stop your inner critic - learn to not criticize yourself- If you are also a little too often to talk yourself down?
- Criticize yourself often and without a real reason?
- If you hold yourself back from appreciating yourself?Hypnosis is designed to change patterns and thoughts - and make our lives more positive and can be used to change our way of thinking and acting. Put another way: hypnosis can make you not tocriticize yourself unnecessarily.
Stop self-criticism with hypnosis
In hypnosis program Stop your inner critic, you get tailored program that helps you to change your habit and instead learn to speak positively about yourself.You are allowed to work with your inner and deepest thoughts about yourself and the way you refer to yourself - and together we will change the way you think and act.You will quickly notice a difference, and learn to stop yourself from speaking critically about yourself.Stop negative criticism of yourself today - Buy 'Stop your inner critic' here


... Read more

Latest Version

Download Stop din indre kritiker APK 1.2 (Latest Version)

Follow Stop din indre kritiker updates to get notification whenever new version available. Follow Updates

(*) Download Stop din indre kritiker APK (CPU: armeabi-v7a, arm64-v8a, x86, x86_64 / Android TV, Tablet / Android: 4.4, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10), just click download with more options by using APK Downloader.


See more ❯