SUPER.KG - соңку кабарлар, видеосюжеттер, эксклюзивдүү видео жана аудиоклиптер


SUPER.KG маалымат-маанайшат порталы эң популярдуу кыргыз тилдүү сайт. Порталга баш баккандардын саны күндөн-күнгө көбөйүп, учурда Кыргыз өлкөсүнүн аймагындагы сайттардын ичинен окурмандарынын саны боюнча алдыңкы орунда турат.
Порталда Кыргыз жергесиндеги гана эмес бүткүл дүйнөдө болуп жаткан акыркы коомдук, саясий, маданий, шоу-бизнес кабарлары жарыяланып турат. Ошондой эле сизде "Элдик кабар" рубрикасына өзүңүз күбө болгон окуяны жиберүү мүмкүнчүлүгү бар. Мындан сырткары тиркеме аркылуу "Медиа-порталга" кирип эксклюзивдүү видео жана аудиоклиптерди көрүп-угуп гана тим болбостон, көчүрө да аласыз. Ал эми "Супер ТВ" бөлүмүнөн түрдүү видеосюжеттерди көрсөңүз болот.
Tags: Free download Super.kg 1.4.9 apk app latest version for android

What's New

Кинозал бөлүмү кошулду жана башкы бетке өзгөртүүлөр киргизилди.
... Read more

Latest Version

Packageds.superkg
Version1.4.9 (54)
Updated2019-03-13 (9 months ago)
Installs 100,000+
qr-code

Old versions

See more » See more »