qr

Surat Al Waqiah mp3 APK

App Surat Al Waqiah is equipped with reading Arabic, Latin, translation and Mp3

Version1.6 (6)
UpdatedFeb 10, 2017 (4 years ago)
Developermerahkemarun
CategoryApps, Education
IDdev.merahkemarun.suratalwaqiah
Installs100,000+

Didalam aplikasi Surat Al Waqiah ini telah dilengkapi dengan bacaan Arab, Latin, Terjemahan dan Mp3 dengan murotal Mishary Rashid Alafasy.

Fitur Aplikasi
* Surat Al Waqiah Arab dan Mp3 murotal Mishary Rashid Alafasy
* Surat Al Waqiah Arab, Latin, Terjemahan dan Mp3 murotal Mishary Rashid Alafasy
* Keutamaan dan Manfaat Surat Al-Waqi'ah

Khasiat dan Keutamaan Membaca Surat Al Waqiah Untuk Rezeki & Kekayaan
1. Rasulullah SAW bersabda : Barang siapa yang membaca
surat Al Waqi’ah setiap hari nya. Maka dia tidak akan di timpa
dengan kefakiran.

2. Rasulullah SAW bersabda : Ajarkan lah surat Al Waqiah
kepada isteri­isteri mu. Karena sesungguhnya Surat Al Waqiah
adalah surat kekayaan. (dari Hadis riwayat Ibnu Ady).
3. Rasulullah SAW bersabda : Barang siapa yang membaca
surat Al waqi’ah setiap malam hari. Maka dia tidak akan di timpa
kemiskinan dan kesusahan selama­lamanya. (yang diriwayatkan
oleh Baihaqi dari Ibnu Mas’ud r.a).

4. Rasulullah SAW bersabda : Bagi siapa membaca surat Al
Waqi’ah setiap malam harinya. Maka dia tidak akan tertimpa
kemiskinan dan kesusahan selamanya. Karena surat Al Waqiah
merupakan surah kekayaan, maka bacalah ia ajarkanlah kepada
anak­anakmu semua.

5. Imam Ja’far Ash Shadiq sa berkata : Bagi siapa rajin
membaca Al Waqiah saat malam jum’at, dia akan di cintai oleh
Allah, di cintai oleh manusia, serta tidak melihat kefakiran,
kesengsaraan, kebutuhan, serta penyakit dunia. Surat ini
merupakan bagian dari sahabat Amirul Mukimin sa yang bagai
beliau mempunyai keistimewaan yang tidak tertandingan oleh
lain. (Tafsir Nur Ats­ Tsaqalayn 5/203).

6. Ubay bin Ka’b berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda : Bagi
siapa membaca surat Al Waqi’ah. Maka dia dicatat tidak
tergolong pada orang2 yang lalai. (Tafsir Nur Ats Tsaqalayn
5/203).

7. Abdullah bin Mas’ud berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda
: Bagi siapa membaca surat Al Waqi’ah. Maka dia tidak akan
tertimpa kefakiran selama nya. (dari Tafsir Nur Ats Tsaqalayn
5/203).

8. Imam Baihaqi meriwayatkan dari Ibnu Mas’ ud berkata : Aku
dengar Rasulullah SAW bersabda : Barang siapa membaca
surat Al Waqi’ah setiap malam hari. Maka dia tidak akan tertimpa
kemiskinan.

9. ad Dailamiy dari Anas bahwa Rasulullah SAW bersabda. :
Surat Al Waqi’ah merupakan surat kekayaan, maka bacalah ia
dan ajar kan kepada anak­anakmu semua.

10. Imam Ja’far Ash Shadiq sa berkata : Barang siapa
merindukan surga dan sifat­sifatnya. Maka bacalah surat Al
Waqi’ah ini, dan bagi siapa ingin melihat sifat­sifat neraka, maka
bacalah surat As­Sajadah. (Tsawabul A’mal halaman 117).

11. Imam Muhammad Al Baqir sa berkata : Bagi siapa membaca
surat Al Waqiah hendak ingin tidur. Dia akan berjumpa dengan
Allah dalam keadaan wajah nya seperti bulan purnama.
(Tsawabul A’mal pada halaman 117).

12. Apabila kekal membaca surat Al Waqiah pada malam hari.
Maka mereka akan dijauhkan dari kemiskinan.

13. Apabila dibaca surat Al Waqiah minimal sebanyak 14 setelah
shalat Ashar secara rutin. Maka maka mereka akan memperoleh
kekayaan yang melimpah.

14. Apabila dibaca surat Al Waqiah sebanyal 41 setiap hari maka
segala hajat berkaitan dengan rezeki akan dikabulkan dan
ditunaikan.

15. Apabila dibaca Al Waqiah minimal sebanyak 40 kali pada
setiap malam hari selama 40 hari berturut­turut. maka niscaya
rezeki akan mengalir deras.

Semoga aplikasi ini bermanfaat, silahkan memberikan komentar untuk aplikasi ini

What's New

*Surat Al-waqiah mishary rashid alafasy mp3

Email: merahkemarun@gmail.com

See more
See more

See more