Calculate your BMI

- Tính toán chỉ số thể chất BMI.
- Cân nặng hợp lý theo chiều cao hiện tại.
- Đưa ra lời khuyên cải thiện sức khỏe.
- Bảng tổng hợp và phân loại chỉ số BMI .
Tags: Free download Tính BMI 1.0.0 apk app latest version for android

What's New

Release
... Read more

Latest Version

Packagecom.linhx.bmi_calculation
Version1.0.0 (1)
Updated2019-09-19 (3 months ago)
Installs 10+
qr-code

Download with APK Downloader

Download APK with more options for Tính BMI:

  • CPU: armeabi-v7a, arm64-v8a, x86, x86_64
  • Android TV, Tablet, ...
  • Android: 4.4, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, ...
See more »