qr

Türkmenistan Howa Maglumaty APK

Howa Maglumaty - Turkmenistan

Version3.0.8 (43)
UpdatedOct 18, 2020 (1 week ago)
DeveloperArch Soft
CategoryApps, Weather
IDcom.archtm.howamaglumat
Installs50,000+

Türkmenistanyň ähli şäherleri üçin Howa Maglumaty programmasy Türkmen dilinde!

Bu programma Türkmenistanyň ähli şäherleri üçin bolmagyna garaşylýan howa maglumatlaryny anyk ve tiz görnüşde öwrenimegiňiz üçin döredilendir.

Programmanyň esasy aýratynlyklary:
* Şu wagtky howa maglumatyny anyk görkezer,
* Şu wagtky şemalyn tizligini görkezer,
* Şu wagtky howanyn yagdaýy barada maglumat berer. (Bulutly, ýagyşly)
* Öňümizdäki hepde boýunça bolmagyna garaşylýan howa maglumatlaryny gije we gündiz üçin görkezer.
* Türkmenistanyň şäherlerini gözläp tapmak üçin wagt sarp etmezden, howanyň yagdaýyny bilmek isleýän şaheriňizi sanawnamadan aňsatlyk bilen seçip bilersiniz.

+Mundan başga-da programma baradaky pikirleriňizi, islegleriňizi bilmek we şona göra üýtgeşmeler girizmek biziň üçin wajypdyr.
* Elbdetde bahalandyrmagyda ýatdan çykaraýmaň!

What's New

+ Şäher saýlamak welaýatlar görnüşinde düzedilip, ýeňilleşdirildi.
+ Programma göwrümi kiçeldildi (öňki wersiýa bilen deňeşdireniňde %50 töweregi)
+ Akbugdaý etraby goşuldy,
+ Astanababa şäherçesi goşuldy.
+ Teswirlerdäki suratlary ulaldyp görmek mümkinçiligi girizildi. (aýlyk maglumat suratlaryndaky yazgylaryň kiçiligi sebäpli, käbir ulanyjylarymyz maglumatlary okap bilmän kösenýärdi)

Email: arch.tm.official@gmail.com

See more
See more