qr

Từ điển Trung Việt Hán Nôm APK

Chinese Vietnamese Dictionary Han Nom offline, use anywhere!

Version12.0 (12)
UpdatedMay 09, 2019 (2 years ago)
DeveloperTiengHoaHangNgay
CategoryApps, Education
IDcom.zvd
Installs10,000+

Từ điển Trung Việt Hán Nôm offline, dùng bất cứ nơi đâu. Có thể thêm từ mới và upload lên internet, cập nhập từ mới trên internet, tra theo danh mục, có thể tự sửa nội dung định nghĩa. Có thể tra từ phồn thể hoặc giản thể, công cụ chuyển đổi phồn thể - giản thể. Xem các từ mới mà người dùng thêm. Phát âm trực tuyến. Tự động dịch word by word khi gặp từ dài.
Tra trực tiếp bằng trình duyệt hoặc bằng cách bôi đen từ cần dịch ở bất kỳ ứng dụng nào. Ví dụ như khi bạn đọc báo tiếng Trung mà không hiểu thì chọn từ đó trên trình duyệt rồi chọn menu tên là "Trung Việt Hán Nôm" là ok.

Đầy đủ các chuyên ngành cho bạn! Hãy tải về cài đặt và trải nghiệm!
tu dien trung viet han nom, tu dien han nom, tu dien trung viet, từ điển trung việt hán nôm, tu dien trung viet han nom, tu dien trung viet han nom, tu dien trung viet han nom, tu dien trung viet, tu dien han nom, tu dien trung viet han nom, tu dien han nom, tu dien trung viet, từ điển trung việt hán nôm, tu dien trung viet han nom, tu dien trung viet han nom, tu dien trung viet han nom, tu dien trung viet, tu dien han nom

What's New

Phiên bản mới của Từ điển Trung Việt Hán Nôm offline và đầy đủ nay có thêm chức năng học qua video, xem từ mới trên mạng và phát âm. Đã thêm 15000 từ mới từ người dùng. Thêm chức năng chuyển đổi phồn thể <-> giản thể. Có thể tra được từ phồn thể cho người dùng Đài Loan, HongKong, Guangdong. Tự động tra Word by Word nếu gặp từ dài. Tra trực tiếp trên trình duyệt hoặc từ bất kỳ ở ứng dụng khác. Nhanh chóng, thuận tiện. Tự động nhận diện từ điển bạn tra lần cuối cùng.

Email: tienghoahangngay@gmail.com

See more
See more

See more