Translate Tagalog to Indonesian and Indonesian to Tagalog.

Latest Version (APK)

Information

Packagecom.translatorhub.tagalogtoindonesian
Version4 (108)
Updated2019-04-10
Size3 MB
Installs 1,000
CategoryBooks & Reference

Tags

Free download Tagalog to Indonesian Translator 4 apk app latest version for android

Description

Tagalog to Indonesian Translator-aplikasi ini GRATIS & terbaik talking translator app anda dapat dengan mudah menerjemahkan kata dan teks dari bahasa Tagalog ke Indonesia dan Indonesia ke bahasa Tagalog.

Tagalog to Indonesian Translator app akan membantu anda untuk belajar bahasa Tagalog atau kosa kata bahasa Indonesia.

Tagalog to Indonesian Translator Fitur:
- Menerjemahkan dari bahasa Tagalog untuk Indonesia
- Menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Tagalog
- Menerjemahkan teks, menerjemahkan kata-kata atau menerjemahkan kalimat
- Sederhana dan antarmuka yang user-friendly
- Hal ini membantu untuk belajar bahasa
- Mendengarkan teks yang diterjemahkan dengan bahasa yang mudah penerjemah suara
- Berguna untuk mahasiswa dan mereka yang ingin menjadi bahasa

Tagalog to Indonesian Translator app untuk mahasiswa, wisatawan, bahasa antusias, atau siapa saja yang ingin belajar bahasa Tagalog atau bahasa Indonesia.


Tagalog na Indonesian Translator app na ito ay LIBRE at pinakamahusay na pakikipag-usap tagasalin app na ito maaari mong madaling i-translate ang mga salita at mga teksto mula sa Ingles sa Indonesian at Indonesian sa Tagalog.

Tagalog na Indonesian Translator app na ito ay makakatulong sa iyo upang matuto ng mga bagong Tagalog Indonesian o bokabularyo.

Tagalog sa Indonesian Translator na mga Tampok:
- Isalin ang mula sa Ingles sa Indonesian
- Isalin ang mula sa Indonesian sa Tagalog
- Isalin ang mga teksto ng, isalin ang mga salita o isalin ang mga parirala
- Simple at user-friendly interface
- Ito ay tumutulong upang malaman ang wika
- Makinig sa ang mga isinalin na teksto na may madaling wika voice translator
- Kapaki-pakinabang para sa mga mag-aaral at mga taong nais na maging wika

Tagalog na Indonesian Translator app para sa mga mag-aaral, travellers, wika mahilig sa, o sinuman na nagnanais upang matuto nang higit Tagalog o Indonesian wika.


Tagalog to Indonesian Translator app is FREE & best talking translator app you can easily translate words and text from Tagalog to Indonesian and Indonesian to Tagalog.

Tagalog to Indonesian Translator app will help you to learn new Tagalog or Indonesian vocabulary.

Tagalog to Indonesian Translator Features:
- Translate from Tagalog to Indonesian
- Translate from Indonesian to Tagalog
- Translate text, translate words or translate phrase
- Simple and user-friendly interface
- It helps to learn the language
- Listen to the translated text with easy language voice translator
- Useful for students and those who want to become language

Tagalog to Indonesian Translator app for students, travellers, language enthusiast, or anyone who wants to learn Tagalog or Indonesian language.

Latest Version

Tagalog to Indonesian Translator 4

Updated: 2019-04-10 (7 months ago)


qr-code
4 (108) 2019-04-21
3.3 (104) 2019-03-30
3.2 (103) 2018-07-04