Description: Tai Xiu - Xoc Dia Do APK

Packagecom.gamxdtx.xocdiatxdo
Version1.0.1 (2)
UpdatedApr 26, 2019 (11 months ago)
Release dateApr 25, 2019 (11 months ago)
Installs5
DeveloperTu Anh Nguyen
Emailanhntt8856@gmail.com
ReportReport this app?

Tai Xiu- Xoc Dia Do game is playful but no less attractive,

English
Name Game Tai Xiu- Xoc Dia Do
The game is Folk-style, with ancient rooms, but also equally modern, beautiful graphics, smooth games, less hot machines will please even the most fastidious customers.
About the game Tai Xiu- Xoc Dia Do
What is shocking disc?
Xoc disk is a popular game, familiar to Vietnamese as well as the wind because it is easy to play and every game is played very quickly and neatly. Today Xoc discs are entertained for fun when gathering friends.

Shocking disc is played with 4 buttons with 2 sides with 2 colors red and white. Players bet on the results of 4 buttons after shocking. The winning result is based on the color of these 4 buttons.

Disk shock absorber set includes:

4 flat round buttons with 2 sides with 2 colors: White and Red
1 plate and 1 small bowl

- Put these 4 buttons in the disk, cover the small bowl and shock it up. So this game is called a disc jumper
What types of bets are available in the disc bet

The following are the types of bets available in the game

Even bets:
4 white buttons (set 1 for 10)
4 red buttons (set 1 for 10)
2 white buttons, 2 red buttons (set 1 for 1)

Bet:
3 red buttons, 1 white button (set 1 for 3)
3 white buttons, 1 red button (set 1 for 3)


Tai Xiu- Xoc Dia Due to the nature of entertainment but no less attractive, many new features will continue to be developed and perfected.
Hopefully, we will get more and more feedback and evaluation information from people to make the game more and more perfect.
Blame it, download the game Tai Xiu- Xoc Dia Do your computer to experience!

Tiếng Viêt
Tên Game Tai Xiu- Xoc Dia Do
Trò trơi đậm chất Dân Gian,với phòng cách cổ, nhưng cũng ko kém phần hiện đại, đồ họa đẹp mắt, trò chơi mượt mà, ít nóng máy sẽ làm vừa lòng cả những khách hàng khó tính nhất.
Giới thiệu về trò chơi Tai Xiu- Xoc Dia Do
Xóc đĩa là gì?
Xóc đĩa là một loại trò chơi dân giã, quen thuộc với người Việt Nam cũng Như cả thế gió vì nó đơn giản dễ chơi và mỗi ván chơi đều diễn ra rất nhanh chóng, gọn lẹ. Ngày nay Xóc đĩa được chơi giải trí cho vui những khi tập hợp bạn bè.

Xóc đĩa được chơi bằng 4 nút có 2 mặt có 2 màu đỏ và trắng. Người chơi cược vào kết quả của 4 nút sau khi xóc. Kết quả thắng thua dựa vào màu sắc của 4 nút này.

Bộ đồ xóc đĩa gồm:

4 nút hìnhh tròn dẹp có 2 mặt với 2 màu: Trắng và Đỏ
1 cái đĩa và 1 cái bát nhỏ

- Bỏ 4 nút này vào đĩa, đậy cái cái bát nhỏ lại và xóc lên. Nên trò này được gọi là trò xóc đĩa
Những loại cược có trong bàn cược xóc đĩa

Sau đây là các loại cược có trong trò xóc đĩa

Cược chẵn:
4 nút trắng(đặt 1 ăn 10)
4 nút đỏ(đặt 1 ăn 10)
2 nút trắng, 2 nút đỏ(đặt 1 ăn 1)

Cược lẽ:
3 nút đỏ, 1 nút trắng(đặt 1 ăn 3)
3 nút trắng, 1 nút đỏ(đặt 1 ăn 3)


Trò chơi Tai Xiu- Xoc Dia Do mang tính chất chơi giải trí nhưng không kém phần hấp dẫn, nhiều tính năng mới sẽ tiếp tục được phát triển và hoàn thiện.
Hi vọng sẽ nhân được nhiều thông tin đánh giá góp ý từ mọi người để trò chơi ngày càng hoàn thiện hơn.
chần trừ gì nữa, tải ngay trò chơi Tai Xiu- Xoc Dia Do về máy của mình để trải nghiệm!