รายการฉายของโรงภาพยนตร์มากกว่า 20 แห่งในประเทศ

โฆษณา

รุ่นล่าสุด

เวอร์ชัน
ปรับปรุง
17 เม.ย. 2562
นักพัฒนาซอฟต์แวร์
ประเภท
Google Play ID
การติดตั้ง
100+

App APKs

Кино Програма APP

Програма на прожекциите на над 20 кино салона в страната
*Текуща или следваща прожекция
*Актуално оставащо време от текущата прожекция
*известяване 15 минути преди прожекциите, които желаете
อ่านเพิ่มเติม

โฆษณา