ดาวน์โหลดและเล่นแพ็คเนื้อ 3D สำหรับ PE

โฆษณา

รุ่นล่าสุด

เวอร์ชัน
ปรับปรุง
14 พ.ย. 2563
นักพัฒนาซอฟต์แวร์
การติดตั้ง
100,000+

App APKs

3D Texture Pack - HD Shaders APP

Download and install 3D Texture Packs with a simple click hundreds of textures to your Minecraft Pocket Edition. You can choose the packs you want to activate, read a description and install them without the need for other programs.
You can play with textures in MCPE in seconds!

With this app you can explore an incredible collection of the best 3D textures packs for your Minecraft PE game. You will always have the best textures available for Minecraft PE. This app contains a lot of textures with photos and descriptions.
All kinds of Minecraft PE texture packs ( Mods and Addons ) and resource packs, to change the look of Minecraft PE in your game
We are working to add more Minecraft Textures. If you want to get more content, please, keep updated the app.

Features:

• Images and description of each texture
• A lot of 3D Texture Packs for Minecraft
• Easy to download and install
• Compatible with Tablets & Smartphones

We update the Textures every month and you can access the most famous.

DISCLAIMER: 3D Texture Pack is an unofficial application for Minecraft PE. This application is not affiliated in any way with Mojang AB. All rights reserved. The Minecraft Name, the Minecraft Brand and the Minecraft Assets are all property of Mojang AB or their respectful owner. In accordance with http://account.mojang.com/documents/brand_guidelines
อ่านเพิ่มเติม

โฆษณา