ผู้ช่วยเหลือนี้จะสนับสนุนคุณในเกม Trivia / Quiz ใด ๆ (เช่น HQ Trivia *)

โฆษณา

รุ่นล่าสุด

เวอร์ชัน
ปรับปรุง
26 พ.ค. 2564
นักพัฒนาซอฟต์แวร์
ประเภท
การติดตั้ง
10,000+

App APKs

เกม AI Trivia Helper

You need some Help answering Trivia Questions and finding the correct Solutions?
Then this App might be exactly what you need!

During any Live Quiz you simply need to press the Helper Button. Using Artificial Intelligence, your smartphone screen will be scanned for Trivia Questions and if it finds one, there will be probabilities appearing next to each answer option within seconds!
These Probabilities where calculated by a clever algorithm, which is based on the results of search engine queries and is still beeing developed.

This means, that App won't give you the correct solution for every question. Yet it will definitely be a big help for the ones you can't solve by yourself.


Please note that you are using this App at your own risk.
Make sure to only use this App for Quizzes, that don't forbid this in their Terms and Conditions.

*The Apps named are random Examples. It doesn't mean that they allow using an app like this.
อ่านเพิ่มเติม