แอป eHealth

โฆษณา

รุ่นล่าสุด

เวอร์ชัน
ปรับปรุง
26 มี.ค. 2565
นักพัฒนาซอฟต์แวร์
ประเภท
Google Play ID
การติดตั้ง
500,000+

App APKs

แอป ArMed eHealth

Armed eHealth App is integrated with the National Centralized eHealth System of Armenia and aims to facilitate patient engagement to their healthcare services.
The current version of Armed eHealth App allows you to:
1. See your enrolled primary care physician,
2. Book appointments to your enrolled doctors with just a single click,
3. Make telemedicine video calls with selected doctors.
4. View COVID-19 vaccination certificate


Subsequent versions will come with new features allowing Armenian citizens to access their:
1. Electronic health records,
2. Care Plans,
3. Medical documents,
4. Lab tests and imaging results,
5. Prescribed medicine refill services (e-Prescribing),
6. Insurance and other financial information.
อ่านเพิ่มเติม