AvaLinn เป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อให้เกี่ยวข้องกับคนในการวางผังเมือง

โฆษณา

รุ่นล่าสุด

เวอร์ชัน
ปรับปรุง
14 ธ.ค. 2561
นักพัฒนาซอฟต์แวร์
Google Play ID
การติดตั้ง
1,000+

App APKs

AvaLinn APP

AvaLinn กับการประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสรรค์การออกแบบที่จะเกี่ยวข้องกับคนที่อยู่ในกระบวนการของการวางผังเมืองเพื่อสร้างพื้นที่ที่เป็นมิตรกับมนุษย์

AvaLinn kaasamisäpigaได้รับ:
•การตรวจสอบพื้นที่สาธารณะใหม่ในทาลลินน์ยิง
•การสื่อสารความคิดและข้อเสนอแนะสำหรับการวางแผนเมือง
•แสดงความเห็นอกเห็นใจหรือวิจารณ์
อ่านเพิ่มเติม

โฆษณา