ดาวน์โหลด Backgammon-Tavla offline and online APK สำหรับ Android - ฟรี - รุ่นล่าสุด

qr

รุ่นล่าสุด

ชื่อTavlaGammon APK
เวอร์ชัน1 (1)
อัปเดตเมื่อ25 พ.ค. 2564
นักพัฒนาซอฟต์แวร์Дурак карты - Нарды длинные Студио
IDcom.tavla.backgammon.game
การติดตั้ง100+
ประเภทเกม, กระดาน

เกม Backgammon-Tavla offline and online

Backgammon-Tavla is a variant of offline backgammon game

Backgammon is a table game. Tavla is Turkish variant of Backgammon. The game rules are similar to backgammon. Backgammon is a member of the tables family, one of the oldest classes of board games in the world (name also may be known as Tavli or Takhteh in Iran).

All board game fans will appreciate the easy to use interface, detailed visuals and many features. Tavla, chess and Damasi is the most popular board games in Turkey! There is something for everybody! You can personalise your profile, challenge online players, make bets, gammon opponents, participate in tournaments, chat live, find new friends and learn all the tricks of this ancient and exciting board game!

The aim of the game - to pass all the checkers full circle before the opponent, rolling dice and moving the checkers, and withdraw the checkers from the "house”. The game requires a permanent internet connection.
อ่านเพิ่มเติม