เกมเสพติดมากที่สุดที่เคย!

โฆษณา

รุ่นล่าสุด

เวอร์ชัน
ปรับปรุง
25 มิ.ย. 2565
นักพัฒนาซอฟต์แวร์
ประเภท
Google Play ID
การติดตั้ง
10,000,000+

App APKs

เกม Ballz

Relax your brain with the champion of time killer!

Swipe your finger to throw the balls and break the bricks.
Try to break as many bricks as possible before they move down to the bottom.
Collect all the items to get additional balls and make an endless ball chain!

The level of bricks will be increased after each round you throw the balls.
Very easy to play but very hard to reach high scores. Don't forget the angle is the key point!

Game Features:
◉ Free to play
◉ Endless gameplay
◉ Simple ball control
◉ Challenge your friends with the best highscore
อ่านเพิ่มเติม