แอคชั่นบอสแบบแพ็ค

โฆษณา

รุ่นล่าสุด

เวอร์ชัน
ปรับปรุง
18 ก.ค. 2563
นักพัฒนาซอฟต์แวร์
ประเภท
Google Play ID
การติดตั้ง
10,000,000+

App APKs

เกม Bendy in Nightmare Run

Bendy™ In Nightmare Run is an action-packed ‘boss runner’ for your Android device. Play as Bendy™, Boris the Wolf and Alice Angel as you swipe to jump, dash and counter-attack four of the largest, nastiest bullies ever depicted in the classic 1930's cartoons of Joey Drew Studios. The action never stops as you fend off enemies, avoid obstacles and navigate your way through pirate ships, city streets, a junkyard and a not so quiet library.

Collect weapons and level up your character. Improve your abilities by collecting and spending cans of delicious Bacon Soup. Customize your characters with never-before-seen costumes and episode-specific weapons. Celebrate your wins with exclusive access to official Bendy™ in Nightmare Run merch! T Shirts, plushies, posters, keychains and more!

Bendy needs your help to stay out of trouble. The chase is on!

● Action Packed Boss Runner for Your Phone/Tablet
● All New Enemies in the World of Bendy
● Four Unique Cartoon Worlds
● Collect Bacon Soup to Unlock New Characters, Costumes and More
● Exclusive Access to Official T shirts, Plushies, Posters, Keychains, and Other Merch
● Exciting Updates Throughout 2018 and Beyond

Recommended for Android 6.0 and newer.
อ่านเพิ่มเติม