การสมัคร ANDROID และ TV BOX ขอรับการทดสอบฟรีตามหนังสือในเว็บไซต์

โฆษณา

รุ่นล่าสุด

เวอร์ชัน
ปรับปรุง
21 พ.ค. 2562
นักพัฒนาซอฟต์แวร์
ประเภท
การติดตั้ง
100,000+

App APKs

แอป Brazuca Play

BAIXE O APLICATIVO DE 5 ESTRELAS E PEÇA SEU TESTE GRÁTIS PELO BOTAO NO SITE DIRETO NO WHATSAPP . TESTE GRATIS .

PEÇA SEU TESTE GRÁTIS PELO BOTAO NO SITE

UM SUPORTE COMPLETO AO EPG
Nome do canal, logotipo do canal, programa atual em execução e programa futuro são exibidos no aplicativo. Além destes, o logotipo do canal padrão também é exibido.

VOD INFO E INFORMAÇÕES DA SÉRIE
Informações essenciais de um VOD (filmes), como classificações, atores principais, nome do diretor e similares são exibidos na aplicação. Ele suporta as categorias e subcategorias e mesmo para a série.

CONTROLE DOS PAIS
Um cliente pode configurar o controle dos pais, colocando uma senha para o conteúdo adulto.

LOGIN E SENHA
Você não vai mais precisar de lista ou epg, efetuar login por meio de nome de usuário e senha. Além disso, eles também podem optar por fazer login através do código de ativação fornecido.
อ่านเพิ่มเติม