ดาวน์โหลด Brotato APK สำหรับ Android - ฟรี - รุ่นล่าสุด

โฆษณา

รุ่นล่าสุด

เวอร์ชัน
ปรับปรุง
1 มี.ค. 2566
นักพัฒนาซอฟต์แวร์
ประเภท
การติดตั้ง
100+

App APKs

Brotato GAME

A spaceship from Potato World crashes onto an alien planet. The sole survivor: Brotato, the only potato capable of handling 6 weapons at the same time. Waiting to be rescued by his mates, Brotato must survive in this hostile environment.

Auto-firing weapons by default with a manual aiming option
Fast runs (under 30 minutes)
Dozens of characters available to customize your runs (one-handed, crazy, lucky, mage and many more)
Hundreds of items and weapons to choose from (flamethrowers, SMGs, rocket launchers or sticks and stones)
Survive waves lasting 20 to 90 seconds each and kill off as many aliens as you can during that time
Collect materials to gain experience and get items from the shop between waves of enemies
Accessibility options: tweak the health, damage and speed of enemies so the difficulty is right for you

Features
* Auto-firing weapons by default with a manual aiming option
* Fast runs (under 30 minutes)
* Dozens of characters available to customize your runs (one-handed, crazy, lucky, mage and many more)
* Hundreds of items and weapons to choose from (flamethrowers, SMGs, rocket launchers or sticks and stones)
* Survive waves lasting 20 to 90 seconds each and kill off as many aliens as you can during that time
* Collect materials to gain experience and get items from the shop between waves of enemies
* Accessibility options: tweak the health, damage and speed of enemies so the difficulty is right for you
อ่านเพิ่มเติม