ดาวน์โหลด Buttons remapper APK - Mapping & Combination สำหรับ Android - ฟรี - รุ่นล่าสุด

โฆษณา

รุ่นล่าสุด

ชื่อButtons remapper APK
เวอร์ชัน1.22.1 (83)
อัปเดตเมื่อ11 ม.ค. 2565
นักพัฒนาซอฟต์แวร์Irishin
IDcom.irishin.buttonsremapper
การติดตั้ง1,000,000+
ประเภทแอป, การกำหนดค่าส่วนบุคคล

แอป Buttons remapper - Mapping & Combination

เปิดใช้งานไฟฉายด้วยการดับเบิลคลิกที่ปุ่มปรับระดับเสียง และการกระทำอื่นอีก 50+ รายการ!

With Buttons remapper you can:
• Swap buttons or map new functions to keys
• Set actions for a combination of two keys or a double click
• Map an action to a long press
• Remap buttons to screen taps and touch events (even for games!)
• Change the media volume by default
• Enable a flashlight via a double click on the volume button (or any other)
• Open your favorite browser, dialer or camera apps
• Disable a glitching button
• Remap headset buttons
• Change the combination for taking a screenshot
• Last App feature similar to Android N for old devices
• Make the full use of your QWERTY keyboard, external gamepad or any other remote control device

This application will work only with hardware (including capacitive) buttons and it WILL NOT work with on-screen soft buttons.

Some of the actions are available only on modern Android versions:
• Simulate screen taps (Android 7.0+)
• Simulate hold of the screen (Android 9.0+)
• Lock the screen (Android 9.0+)
• Screenshot (Android 9.0+)
• Answer a phone call (Android 8.0+ or Root)
• End a phone call (Android 9.0+ or Root)

Some features only available with Root:
• Menu
• Search
• Kill current process
• Emulate other buttons via keycode

The following features are available only in the Premium version of the app:
• Simulate screen events
• Executing a sequence of commands
• Screenshot
• Answering and rejecting phone calls
• Disabling microphone
• Brightness control
• Last App feature
• Combinations

ATTENTION!
This app uses Accessibility services. It designed to help drivers, users with disabilities and anyone who can find it useful, to access apps faster and replace different actions with just one click on the button. The app uses only the following features of Android Accessibility service:
- Filter key events to get access to the key event of the device and to remap it to any other action;
- Track "window changed" event to get the package name of the running app when the action Last app is assigned to any button, to help user get back to the previous app.
- Dispatching gestures is required for the Emulate touch feature

The key events actions are not saved on the persistent storage and are not being send outside the device. The same goes for a last opened package of the app. Events are saving in RAM to process combinations and the Last app action only. The app does not require a permission for an internet access and does not include any ads.
อ่านเพิ่มเติม