ผู้จัดการวิทยาเขต KrazyBee

โฆษณา

รุ่นล่าสุด

เวอร์ชัน
ปรับปรุง
18 ก.ย. 2562
นักพัฒนาซอฟต์แวร์
ประเภท
การติดตั้ง
10,000+

แอป Campus Manager

Want to join us as a Campus Manager and earn more money at the same time as getting Internship experience and certificate?

Contact us at https://www.krazybee.com/join-us

KrazyBee is the best friend a student can have while at college. In short, KrazyBee is a platform that helps college going students in India purchase anything online via a flexible monthly payment plan. The best part is, the student need not have a credit card to make a purchase via KrazyBee.

Whether it is about purchasing that latest smartphone to show off, your preferred laptop to help you do your assignments quickly & efficiently, your favorite pair of jeans or glares (which might be out of fashion by the time you accumulate the funds), getting the best studs for the trials for the Football tournament next month, or helping you get the watch which you want to gift your mom on her birthday next week; KrazyBee is there with you. After all, money can wait, but occasions & opportunities can't!

Check out the KrazyBee app here - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.krazybee.customer
อ่านเพิ่มเติม