วิธีการซื้อขายที่ทำให้การซื้อขายของคุณเป็นเรื่องง่ายสอดคล้องและสร้างผลกำไร

โฆษณา

รุ่นล่าสุด

เวอร์ชัน
ปรับปรุง
27 ต.ค. 2563
นักพัฒนาซอฟต์แวร์
ประเภท
การติดตั้ง
50,000+

App APKs

Candlestick Trading Strategy APP

The Candlestick trading bible is one of the most powerful trading systems in history. It was invented by Homma Munehisa. The Father of Candlestick Chart Patterns.

Japanese candlesticks are the language of financial markets, if you get the skill of reading charts, you will understand what the market is telling you, and you will be able to make the right decision in the right time.

Just as humans, candlesticks have different body sizes, and when it comes to trading, it’s important to check out the bodies of candlesticks and understand the psychology behind it.

Candlesticks are flexible, they can be used alone or in combination with technical analysis tools such as the moving averages, and momentum oscillators, they can be used also with methods such the Dow Theory or the Eliot wave theory.

Candlestick patterns are an integral part of technical analysis, candlestick patterns emerge because human actions and reactions are patterned and constantly repeated.

You will learn how to recognize the most important candlestick patterns, the psychology behind it’s formation, and what do they indicate when they form in the market.

Good luck!
Happy Profit!
อ่านเพิ่มเติม

โฆษณา