บทสวด, desperance เพลงเฮติทรินิตี้เอ็มไพร์

โฆษณา

รุ่นล่าสุด

เวอร์ชัน
ปรับปรุง
31 ธ.ค. 2561
นักพัฒนาซอฟต์แวร์
Google Play ID
การติดตั้ง
500,000+

App APKs

แอป Chants D'Esperance

CHANTS D'ESPERANCE (The Original) is brought to you by Trinity Empire, since 2013. We have worked hard to bring you the latest nine books in the Chants D'Esperance + Nouvo ke (worship song).

NO Advertisement. None whatsoever!!!

Please get our other Mobile Apps as well:
BIB LA By Trinity Empire
Diksyone by Trinity Empire

The Chants D'Esperance Consist of the following:

1. Chants D'esperance (Francais & Creole & Ke Yo)
2. Melodie Joyeuse (Francais & Creole)
3. Reveillons Nous (Francais & Creole)
4. Haiti Chante Avec Radio Lumier (Francais/Kreole & Ke Yo)
5. Echo Des Elus
6. La Voix Du Reveil (Francais & Kreole)
7. Reveillons Nous Chretiens
8. Gloire A L'Agneau
9. L'Ombre Du Reveil
10. Noun Ke (WORSHIP SONGS)
With the current release, you can now:
+ Favorites
+ Take notes
+ share your favorite songs
+ Zoom in and out.

Enjoy!!!

Chants D'Esperance Version 1.0
+ Released on April 9, 2013

Website: http://www.trinityempire.org
Contact: chantsdesperance@trinityempire.org
Facebook: http://facebook.com/TrinityEmpireInc

- No internet connection required to use this APP.
- Don't hesitate to leave your feedback.

Please share with friends and family on the share button in APP Settings.
อ่านเพิ่มเติม

โฆษณา