ดาวน์โหลด CKAYTV APK สำหรับ Android - ฟรี - รุ่นล่าสุด

โฆษณา

รุ่นล่าสุด

เวอร์ชัน
ปรับปรุง
12 พ.ย. 2563
นักพัฒนาซอฟต์แวร์
Google Play ID
การติดตั้ง
100+

App APKs

CKAYTV APP

CKayTV is one of the nicest free IPTV apps.

CKayTV Features:

Everything You’ll Ever Need” Simplistic Kodi Build.

But many people have proven me wrong as APK’s for IPTV (and movies/TV shows) are very much a big deal.
Like most free IPTV related apps/add-ons they’re never reliable and can “die” at any time.
CKayTV is very straight forward.

The channels are presented in category like fashion along the top of the interface.
Also have their respective logos which is a nice touch.
After selecting the channel you want to watch, it’ll start to load in either the app player or an external player.

There isn’t much to say about this app. other than it “works well”.
This is expected when you’re paying nothing.
The channels were all pretty good quality; most were in HD and others were in a high quality SD.
Experience the odd buffing here and there, but remember its free.
อ่านเพิ่มเติม

โฆษณา