จับภาพหน้าจอได้อย่างง่ายดายโดยการติดตามขอบโทรศัพท์

โฆษณา

รุ่นล่าสุด

เวอร์ชัน
นักพัฒนาซอฟต์แวร์
ประเภท
การติดตั้ง
1,000,000+

แอป Clip Now

Can save screenshots by sliding top edge of phone. URL on the websites will be captured along with the screenshots.

Can temporally make note for currently displayed screen by sliding edge downward. Can invoke image with note easily by flicking from right or left of screen.

Please install it as well as the Clip Now viewer.

■Notes
Installing the software considered agreement on terms of use, privacy policy and all.

■Terms of use
http://gp-dl.4sh.jp/shsp_apl/term/EULA_ClipNow.html
อ่านเพิ่มเติม