วางแผนที่จะเดินทางภายในสหภาพยุโรป? พิสูจน์ว่าคุณปลอดภัยจากโควิด

โฆษณา

รุ่นล่าสุด

เวอร์ชัน
ปรับปรุง
6 พ.ค. 2565
นักพัฒนาซอฟต์แวร์
ประเภท
Google Play ID
การติดตั้ง
1,000,000+

App APKs

แอป CovidSafeBE

The official CovidSafeBE app makes it very easy for you to download your personal Covid certificate. This certificate enables you to travel within the European Union safely and with peace of mind.
Answer 3 questions to find out which Covid certificates are available to you. Then you can use a digital ID to sign in and download and save your certificates.
For more information and instructions on how to use the app, visit www.covidsafe.be.

This app has been commissioned by the Belgian Governments to be used by all Belgian residents. The app is published worldwide, so that Belgian citizens and residents can always find their Covid certificates. Currently the applicable geographic region where this app can be used is the European Union.
อ่านเพิ่มเติม

โฆษณา