เกมขุดที่ดีที่สุด!

โฆษณา

รุ่นล่าสุด

เวอร์ชัน
ปรับปรุง
1 ต.ค. 2564
นักพัฒนาซอฟต์แวร์
Google Play ID
การติดตั้ง
1,000+

App APKs

Craftland GAME

กระโจนเข้าสู่ชีวิตบนเกาะร้าง!
รวบรวมทรัพยากรหินและไม้เพื่อปรับปรุงบ้านของคุณ
ทรัพยากรได้มาจากทุกสิ่งรอบตัวคุณเพียงแค่ต้องทำลายมัน
สำหรับการเคลื่อนไหวให้ใช้จอยสติ๊กเสมือน
อ่านเพิ่มเติม

โฆษณา