อ่านและดึงข้อมูลของประชาชนเกี่ยวกับบัตร Contactless ธนาคาร (VISA, MasterCard ..

โฆษณา

รุ่นล่าสุด

เวอร์ชัน
ปรับปรุง
17 มี.ค. 2565
นักพัฒนาซอฟต์แวร์
ประเภท
การติดตั้ง
1,000,000+

App APKs

แอป Credit Card Reader NFC (EMV)

This app was made to read public data on an NFC banking card compliant with EMV norm.

This application can read contactless NFC EMV credit cards data.
In some new EMV card, holder name and the transaction history have been removed by issuer to protect privacy.
Be sure your card is NFC compliant (NFC logo printed on them).
This app is not a payment app.

In-App purchases are only present for donation.
For security reason, this app doesn't access to Internet (No Internet permission) and you must confirm that you own the credit card before access to the application.
By default, credit card number is masked.

Compatible EMV cards:
• Visa
• American Express
• MasterCard
• LINK (UK) ATM network
• CB (France)
• JCB
• Dankort (Denmark)
• CoGeBan (Italy)
• Banrisul (Brazil)
• Saudi Payments Network (Saudi Arabia)
• Interac (Canada)
• Discover Card
• UnionPay
อ่านเพิ่มเติม