App ให้การปรับปรุงคริกเก็ตทันทีรวมทั้งคริกเก็ตคะแนนสด

โฆษณา

รุ่นล่าสุด

เวอร์ชัน
ปรับปรุง
26 ก.ย. 2558
นักพัฒนาซอฟต์แวร์
ประเภท
Google Play ID
การติดตั้ง
1,000,000+

App APKs

CricInstant APP

แอปพลิเค Cricinstant ให้ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับคริกเก็ตได้ทันทีมีชีวิตอยู่

คุณสมบัติต่าง:

1. ให้ตรงกับชีวิตที่ผ่านมา
2. ให้ดัชนีชี้วัดที่อยู่อาศัยและความเห็น
3. ให้ปรับปรุงคะแนนให้กับทีมงานที่เฉพาะเจาะจงเลือก
4. จัดให้มีชุดคริกเก็ต upcomming
อ่านเพิ่มเติม