การประยุกต์ใช้สำหรับการสำรวจของโครงการที่แตกต่างกันภายใต้ความคิดริเริ่ม DELTA

โฆษณา

รุ่นล่าสุด

เวอร์ชัน
ปรับปรุง
16 ม.ค. 2567
นักพัฒนาซอฟต์แวร์
ประเภท
การติดตั้ง
10,000+

App APKs

DELTA APP

นี้เป็นโปรแกรมที่รวบรวมข้อมูลเพื่อการสำรวจของหลายโครงการที่อยู่ภายใต้ความคิดริเริ่ม DELTA เช่น DELTA - การพัฒนาเดิน DELTA - Baramati ฯลฯ
อ่านเพิ่มเติม