ดาวน์โหลด Demon Slayer APK สำหรับ Android - ฟรี - รุ่นล่าสุด

โฆษณา

รุ่นล่าสุด

เวอร์ชัน
ปรับปรุง
16 ส.ค. 2562
นักพัฒนาซอฟต์แวร์

APKFlash Uploader

ประเภท
การติดตั้ง
100+

App APKs

Demon Slayer APP

Shirakawa Village, in the 17th. The beautiful village one day suddenly has been chaotic... Seven monsters have appeared!!! They occupy the land, destroy the water and kill the villagers. The beasts also became agitated and dangerous.. Since then Shirakawa village has never been peaceful any more. Then a young boy determined to destroy seven devils. He inherit talent from your ancestor-an outstanding demon slayer. But he will still have to undergo a harsh training . His name is Sasuke! And our story's begun!
อ่านเพิ่มเติม

โฆษณา