กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นมิตร

โฆษณา

รุ่นล่าสุด

เวอร์ชัน
ปรับปรุง
18 เม.ย. 2565
นักพัฒนาซอฟต์แวร์
ประเภท
Google Play ID
การติดตั้ง
10,000+

App APKs

แอป DiPocket | Finance & Payments

DiPocket is the financial app that makes managing your money a joy. Whether you’re transferring funds internationally, travelling abroad, or simply making or receiving payments DiPocket is secure, easy to use, and gives you total control of your day-to-day finances. And you can use the DiPocket card wherever Mastercard is accepted

Try us! Open an online current account and send money with DiPocket! All you need is a smartphone and 3 minutes, and your DiPocket account will be ready to save you money on banking fees and make your life easier!

Our key features:
· Accounts in several currencies (euro, pounds, dollars and zloty)
· Mastercard prepaid debit cards, with Google Pay
· Free and immediate money transfers between DiPocket users, anywhere in the world and in any supported currency
· Low-cost bank transfers
· Great exchange rates
· Transparent conditions, no hidden fees and extra charges
· Joint accounts
· Real-time transaction notifications
· Safe way to travel without cash
· Much easier and faster than to open a bank account
· Available to customers from 13 years of age

For your peace of mind, DiPocket is authorized and supervised by the Bank of Lithuania as an Electronic Money Institution (#75). Your money is protected by the best available bank-grade technology and is kept safe with some of the strongest European banks.
อ่านเพิ่มเติม

โฆษณา