แสดงว่าคุณอยู่ที่ไหน: ถนน, หมายเลข, รหัสไปรษณีย์, พื้นที่ใกล้เคียง, เมือง

โฆษณา

รุ่นล่าสุด

เวอร์ชัน
ปรับปรุง
21 ต.ค. 2563
นักพัฒนาซอฟต์แวร์
การติดตั้ง
1,000+

App APKs

Donde Estoy Ahora ? APP

Muestra su ubicacion actual completa: calle, numero, codigo postal, colonia, ciudad. Y las corrdenadas GPS, Latitud y Longitud.
Ademas puede 'HABLAR' la ubicacion cada treinta segundos para que sepa en donde se encuentra en todo momento mientras va caminando o manejando, sin tener que mirar el telefono. Los datos se actualizan automaticamente cada cierto tiempo programable. Ademas puede guardar una ubicacion y volver a abrirla para verla o para NAVEGAR CON BRUJULA GPS, un sistema que tambien puede mostrar y 'HABLAR' cada minuto a cuanta distancia se encuentra de un determinado lugar. Tambien puede seleccionar una ubicacion el el mapa y navegar hacia ella de forma visual o 'AUDIBLE' lo cual es muy util para cuando se esta manejando, el no tener que mirar a pantalla.
อ่านเพิ่มเติม

โฆษณา