บันทึกและแบ่งปันภาพถ่ายใด ๆ วิดีโอหรือเรื่องราวจาก Instagram

โฆษณา

รุ่นล่าสุด

เวอร์ชัน
ปรับปรุง
22 มิ.ย. 2565
นักพัฒนาซอฟต์แวร์
การติดตั้ง
10,000,000+

App APKs

แอป Video Downloader for Instagram

Want to download or repost a video, image, or story off of Instagram? It's never been easier than now. All you need to do is download the "Downloader for Instagram" app.

In just one click of the mouse, Downloader for Instagram will help you download or repost videos, photos, or stories from Instagram that really caught your fancy.
Downloader for Instagram also entails an easy method of copying tags and text from Instagram.

And all of this is absolutely FREE OF CHARGE.


Features:

★ Download pictures or repost Instagram content
★ Download videos or repost Instagram content
★ Download a story or repost Instagram content
★ Save videos or pictures from Instagram to a gallery
★ Copy Instagram tags and text
★ Save IGTV video
★ Share your favorite videos and photos with your best pals


You're just two simple steps away from downloading photos and videos:

★ Launch Instagram
★ Copy the post link


Use Downloader for Instagram and enjoy the ease and convenience that it features.


Disclaimer:

1. Repeat downloading of an image/video is not recommended. Please request the owner's consent.
2. This app is not affiliated with Instagram.
3. The user retains exclusive liability for unauthorized downloading or repeat downloading of content and/or in violation of the property rights of another individual.
อ่านเพิ่มเติม

โฆษณา