โปรแกรมสำหรับบุคคลที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์! เกมกฎ, ค็อกเทล, ...

โฆษณา

รุ่นล่าสุด

เวอร์ชัน
ปรับปรุง
28 ก.ย. 2557
นักพัฒนาซอฟต์แวร์
ประเภท
การติดตั้ง
500,000+

App APKs

เกม Drinking games

Drinking games is the Android application that brings together the best drinking games, most wacky rules and the most delicious cocktails.

Tired of spending your parties to drink, drink and drink again ... ?
You just want to spice up your parties and make them more fun?

With this application you are on a good night and have fun until you drop!

This application contains:

- The list of the best drinking games
- The list of rules to spice up your games
- The list of the most delicious cocktails
- A scoreboard for games ending
- A card game
- A dice game


Attention, alcohol abuse is dangerous to your health!
Drink in moderation!
Alcohol reduces driving ability, don’t drink and drive!
Drunk driving may cause disability or death!


Examples:
❤ Games: 100m Ricard, Benito, Buffalo, Captain Blum, Monopoliche, Picolo, Pyramid, Trivial pourcuite, Spin the Bottle
❤ Rules: Buffalo, Little man, Golden Throne
❤ Cocktails: Apple Martini, B52, Black Russian, Gin Fizz, Irish Coffee, Manhattan, Mojito, Pina Colada, Sex on the beach
อ่านเพิ่มเติม