อย่างเป็นทางการไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในการใช้งานแอพพลิเคเขียนโดยเรย์มอน​​ด์เมอร์ฟี่

โฆษณา

รุ่นล่าสุด

เวอร์ชัน
ปรับปรุง
9 ธ.ค. 2563
นักพัฒนาซอฟต์แวร์
ประเภท
การติดตั้ง
1,000,000+

App APKs

แอป English Grammar in Use

The only grammar app an intermediate learner of English will ever need, downloaded over one million times.

This Starter Pack includes six grammar units (Present and Past tenses) with clear explanations and interactive exercises, a Glossary of grammar words, and a Study Guide to help you decide which grammar units you need to study.

WORLD’S BEST-SELLER
Raymond Murphy’s English Grammar in Use is the world’s best-selling grammar book for intermediate learners of English. After downloading the Starter Pack you can buy all 145 grammar units or just the units you need. You can use the app with or without the book or eBook.

LISTEN TO EXAMPLES
Audio recordings of the example sentences help you to improve your listening skills, while improving your grammar.

AUTOMATIC MARKING
Answers to the grammar activities show the correct answer when you make a mistake. Perfect for self-study.

Cambridge University Press is a world-leading publisher of English language learning materials. Expert authors write all of the content in our apps.


TECHNICAL SUPPORT
ptsupport@cambridge.org
อ่านเพิ่มเติม