แชทกับเพื่อนผ่าน Face Chat

โฆษณา

รุ่นล่าสุด

เวอร์ชัน
ปรับปรุง
9 ก.ย. 2565
นักพัฒนาซอฟต์แวร์
ประเภท
Google Play ID
การติดตั้ง
10,000,000+

App APKs

Face Chat APP

Enjoy chatting? Social and Video Chat on Face Chat!
Face Chat opens new doors to video chatting with people. Start chatting with text, audio, and video options anytime and anywhere! More novel and fun features are waiting for you to discover! Enjoy your time in Face Chat now.

On Face Chat you can:
- Chat with people
- Social with friends
- Real-time translation
- Private and secure video chat
- Quick Call & Easy login
- Instant messages (IM)
- Beauty effect

VIP membership benefits:
Unlock text, photos, audio messages;
Enjoy the app without ads;
Recommended to more users as a VIP member;
Unlock the instant video & audio calls feature,
Video & audio chat with other users by purchasing gems.

Gems benefits:
Gems are used for video & audio call;
Gems can be used to buy different gifts.

Privacy Policy:
- In FaceChat, you need to be responsible for the information you provide to the other party. Please take caution when delivering sensitive information
- Sexual, pornographic, or nude behaviors are forbidden. People against the rules will be banned.
อ่านเพิ่มเติม