เครื่องมือทดสอบความงามของคุณ!

โฆษณา

รุ่นล่าสุด

เวอร์ชัน
ปรับปรุง
2 เม.ย. 2567
นักพัฒนาซอฟต์แวร์
ประเภท
Google Play ID
การติดตั้ง
100,000+

App APKs

สมมาตรบนใบหน้า APP

Let the incredible asymmetry of nature surprise you!
Find out, with just one click, what the appearance of your and your friends' faces would be, if the right and left side were perfectly symmetrical. The result will amaze you!
Remember: NOBODY IS PERFECT!

Features:

- MINIMAL GUI: tap twice on the screen to take photos, move the arrows with your fingers to see the right and left side of your face.

- SHARE: Share your best photos with your friends on Facebook and Twitter or send photos to everyone by E-mail just with one click. It's fast, easy and funny, impress your friend!

- SAVE: Save your photos inside the app and in iPhone gallery to get it back whenever you want.
Keep track of all your best shots, keep track of your imperfection!
อ่านเพิ่มเติม