โรงเรียนฟาร์มเป็นสถานที่ที่คุณสามารถแสดงสไตล์ของคุณ

โฆษณา

รุ่นล่าสุด

เวอร์ชัน
ปรับปรุง
4 มิ.ย. 2561
นักพัฒนาซอฟต์แวร์
ประเภท
Google Play ID
การติดตั้ง
10,000,000+

App APKs

โรงเรียนฟาร์ม GAME

โรงเรียนฟาร์มเป็นสถานที่ที่คุณสามารถแสดงสไตล์ของคุณ
ลองออกแบบและตกแต่งฟาร์มของคุณเองทำจริงๆมันไม่ซ้ำกันและแตกต่างกัน
ขอทำการเกษตรและปศุสัตว์แผ่นดินของเจ้าเอง
จากนั้นด้วยการเก็บเกี่ยวที่ดีของพืชและสัตว์คุณจะได้รับทองคำมากขึ้นเพื่อขยายและอัพเกรดฟาร์ม
อย่ารอคอยที่จะได้สัมผัสชีวิตในฟาร์มสุขฟาร์มที่โรงเรียน
อ่านเพิ่มเติม