ดาวน์โหลด Fast&Clean Light. Easy cleaner APK สำหรับ Android - ฟรี - รุ่นล่าสุด

qr

รุ่นล่าสุด

ชื่อFast n Clean Light APK
เวอร์ชัน1.2.52 (92)
อัปเดตเมื่อ02 ธ.ค. 2564
นักพัฒนาซอฟต์แวร์Samoukale Enterprises Ltd.
IDcom.samoukale.fastncleanlight
การติดตั้ง5,000,000+
ประเภทแอป, เครื่องมือ

แอป Fast&Clean Light. Easy cleaner

Fast n Clean: การทำความสะอาดสมาร์ทโฟน การเร่งความเร็ว การเพิ่มประสิทธิภาพ

Fast n Clean: Boost the Performance of Your Smartphone InstantlyNothing is more annoying than a slow smartphone. Did you know that the most common slowdown reason is useless files stored on your device? But how to clean application cache, download folders, and browser history? Well, there is a solution: Fast n Clean is a RAM booster, CPU cooler, and game booster in one. It will speed up your phone with one click and no trash will interrupt your smooth usage anymore.

Yes, this application is a real magic stick with numerous useful functions. Not only will you clean junk safely, but also monitor your system and control battery discharge. As a result, you have your smartphone with clean memory, working longer and faster. Ready for a 1 tap boost? Download Fast n Clean, easily remove junk, and enjoy flawless work of your device!

How does Fast n Clean improve the performance of your phone?Now let’s dive a bit deeper into the app functionality. The scope of our memory booster is:

🔋 Control the battery

The app works as a battery saver to control and optimize its usage. It tracks if some other applications consume the battery in the background checking if they influence the device performance when you don’t use them. The battery saver also enables the sleep mode to make your device work longer.

🧹 Clean your device

This memory booster removes all imaginable junk from your device. With its help, you will clean the application cache, download folders, and browser history. Indeed, users rarely remove all of this stuff manually, while the junk continues heaping and slowing your phone down. Fast n Clean deals with all unnecessary files at once and easily removes junk.

🔴 Uninstall applications accurately

As you may know, deleting apps from your phone is not the easiest thing to do - you cannot get rid of them entirely unless you uninstall applications. Fast n Clean can help you remove the apps like a boss - without storing any vestiges on your device.

Which result is waiting for you?So, what does it mean to boost the performance of your phone with Fast n
Clean? Here is what you get:

Speed

With a CPU cooler and RAM booster, your phone will start working like a new one. And how about a game booster? Fast n Clean will take care of all the buzz and it won’t interrupt your experience anymore.

Junk-free device

The app monitors your system and detects not only small pieces of junk, like cache. Also, it is capable of preventing background interruptions and deleting applications you don’t use.

Longer battery life

One-tap boost will also take care of your battery. Not only Fast n Clean tracks and controls the hidden processes that consume energy, but also makes your phone charge faster.

The time has come to clean all junk safely and enjoy the seamless performance of your device! Try Fast n Clean now!
อ่านเพิ่มเติม