ซอฟต์แวร์แสดงข้อมูลตำแหน่งเพื่อความปลอดภัยสาธารณะ

โฆษณา

รุ่นล่าสุด

เวอร์ชัน
ปรับปรุง
8 ต.ค. 2563
นักพัฒนาซอฟต์แวร์
Google Play ID
การติดตั้ง
1,000+

App APKs

FirstTwo - Public Safety APP

Web-based software providing nationwide real time information crucial for public safety on a map and can be easily accessed on a mobile, MDT, laptop or desktop. Our goal and mission is to make our officers safer and smarter by arming them with visual intelligence.

Over 950+ agencies on-boarded across 38 states. Our customers are US Law Enforcement, Public Safety and Fire Departments that range anywhere from 5 officers to over 5000.

We are 100% focused on public safety and nothing else. In order to use the service, you must utilize an official government email address for verification.
อ่านเพิ่มเติม

โฆษณา