บิน / ปลอม / GPS / การตั้งค่าและชื่นชอบการค้นหาคุณลักษณะประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา

โฆษณา

รุ่นล่าสุด

เวอร์ชัน
ปรับปรุง
24 ก.ค. 2562
นักพัฒนาซอฟต์แวร์
Google Play ID
การติดตั้ง
10,000,000+

App APKs

แอป Fly GPS-Location fake/Fake GPS

- Use joystick -
1. Move the joystick can be positioned by dragging around
2. Click and hold the joystick feature hidden around the joystick
3. Set the joystick can be moved away from the Preferences

# # Developer Mode
Developer mode being activated - 1. Settings - About phone - Software - Build number (7 clicks).
Using the app 2. Settings - Developer Options - or mock locations Allow mock locations apps selection (FlyGPS)
อ่านเพิ่มเติม

โฆษณา