เรียกร้อง Bitcoins ฟรี! ชนะได้ถึง 300 ซาโตชิหมุนทุก + 100 โบนัสการสมัครซาโตชิ

โฆษณา

รุ่นล่าสุด

เวอร์ชัน
ปรับปรุง
23 พ.ค. 2561
นักพัฒนาซอฟต์แวร์
ประเภท
Google Play ID
การติดตั้ง
100,000+

App APKs

แอป Free Bitcoin Spinner

*This application is only available in US Play Store. We only support US based users*

Folks, Here's Your Free Bitcoin! Coin Spinner gives you CONSISTENT earnings from day one! You only need a Coinbase account so we can send you bitcoins without having to pay a transaction fee of 50,000 satoshi. Coinbase is the #1 bitcoin wallet in the world. There's no scamming here There'll be a registration link inside the app, and it only takes 5 minutes to setup, and yes, it's 100% free.

Fast & Real payout! via Coinbase You get some bitcoins INSTANTLY after literally 5 seconds of your first use. You can request payout any time. However, to prevent spams we only allow one payout per 3 days.

Never runs out of Energy You always have an option of watching a video or completing simple tasks to replenish the energy.

Let's be honest and set some expectations here. No bitcoin faucet app would ever make you rich, or even allow you to quit your full-time job!. It's just impossible. However, we find a way to consistently reward you with some bitcoins every day. The amount will add up, and you can spend it on online shopping, buying tokens at ICO, or whatever you like.

This app will help you get started with Bitcoin technology for free without you having to invest any money of your own.
อ่านเพิ่มเติม