เต้นไปกับเพลงฮิต กำหนดแฟชั่นของคุณและใช้ชีวิตในแบบของคุณเอง!

โฆษณา

รุ่นล่าสุด

เวอร์ชัน
ปรับปรุง
9 ก.ค. 2566
นักพัฒนาซอฟต์แวร์
ประเภท
Google Play ID
การติดตั้ง
10,000+

App APKs

Free Dance GAME

Without dance the world would be in eternal darkness, so dance together and light up the world! Under the power of Unreal Engine 4, experience the next generation of music and dance game with FreeDance.
Touch the screen and dance with the rhythm
- Tap, swipe and hold various notes to beat every song
- Successful combos = Dancing like a pro
- Vibe with the music from each and every touch

Hundreds of the Hottest HIT songs
- Find your favorite hit songs and your favorite artists in FreeDance!
- Genres of music: Pop, Rap, K-pop, Classic, EDM, Country, Indian…
- Constantly update the song list

Define your fashion and create your look
- Optimize your character’s features with multiple customizable options
- Define your style with hundreds of fashion items
- Become the brightest star on stage

Show your swag and dance like a star
- Collect and show off your unique dance moves like a popstar
- Beat other players with your special dance moves and climb the ladder

Party like there is no tomorrow
- meet new friends and party in the community area
- show off your moves and swags at the party

Decorate your dream house
- Realize your dream house in FreeDance!
- Decorate your home with a variety of awesome furniture

Please note:
FreeDance requests storage permissions so that we can optimize your game experience and provide the latest content for you

Support:
Are you having any problems? Send email to: freedanceglobal@gmail.com, or check out tutorials by going to Settings > FAQ

Follow for news and updates:
www.facebook.com/ProjectFreeDance
อ่านเพิ่มเติม