แกล้งทำเป็นว่าคุณมีสายเรียกเข้าจากผีที่น่ากลัว!

โฆษณา

รุ่นล่าสุด

เวอร์ชัน
ปรับปรุง
1 มิ.ย. 2564
นักพัฒนาซอฟต์แวร์
ประเภท
Google Play ID
การติดตั้ง
10,000+

App APKs

Ghost is calling to you (prank) APP

Fake call from a ghost is a great way to scare friends or convince them that paranormal beings are real. Our tool will simulate an incoming phone call where the caller image will be scary ghost! You can set the ghost name and it's phone number as our fake call is fully customizable. Set the time when the virtual ghost should call to you and make scary pranks to your friends!
อ่านเพิ่มเติม