ใบสมัครรายงานการบริการภาคสนามสำหรับพยานพระยะโฮวา

โฆษณา

รุ่นล่าสุด

เวอร์ชัน
ปรับปรุง
5 ธ.ค. 2563
นักพัฒนาซอฟต์แวร์
Google Play ID
การติดตั้ง
500+

App APKs

Go Ministers Serviço de Campo APP

ไปรัฐมนตรี! มีเครื่องมือที่อำนวยความสะดวกในการจัดการกิจกรรมของคริสเตียนเช่นการรับใช้ภาคสนามการกลับเยี่ยมและการศึกษาพระคัมภีร์

แอปพลิเคชันนี้ไม่แสวงหาผลกำไร

ไม่ใช่การสมัครอย่างเป็นทางการของพยานพระยะโฮวา
อ่านเพิ่มเติม

โฆษณา