สำรวจโลก

โฆษณา

รุ่นล่าสุด

เวอร์ชัน
ปรับปรุง
18 ก.ค. 2567
นักพัฒนาซอฟต์แวร์
Google Play ID
การติดตั้ง
500,000,000+

App APKs

Google Earth APP

สร้างและทํางานร่วมกันในแผนที่สมจริงซึ่งอิงจากข้อมูลได้จากทุกที่ด้วย Google Earth ใหม่ มองโลกจากมุมสูงด้วยภาพถ่ายจากดาวเทียมความละเอียดสูง สํารวจภูมิประเทศและสิ่งปลูกสร้าง 3 มิติในเมืองหลายร้อยแห่ง รวมถึงร่อนลงมาดูถนนและย่านที่อยู่อาศัยด้วยมุมมอง 360° ของ Street View
อ่านเพิ่มเติม

โฆษณา