Gosu Joseki เป็นเรื่องง่ายไป (หมากล้อม, Weiqi) app joseki

โฆษณา

รุ่นล่าสุด

เวอร์ชัน
ปรับปรุง
30 ม.ค. 2561
นักพัฒนาซอฟต์แวร์
ประเภท
Google Play ID
การติดตั้ง
10,000+

App APKs

GOSU Joseki GAME

Gosu Joseki เป็นเรื่องง่ายไป (หมากล้อม, Weiqi) app joseki ที่ใช้ปรุงแต่งห้องสมุด Joseki Kogo ของ

คุณสมบัติ:
 - ห้องสมุด Joseki Kogo ล้างของ
 - เปรียบเทียบหลาย Joseki บนจาน
 - ส่งออกสัญญาณเป็น SGF หรือภาพ
 - ฟังก์ชั่นเกมที่ง่าย
อ่านเพิ่มเติม