จำลองเปิด Hextech หน้าอกสำหรับ League of Legends

โฆษณา

รุ่นล่าสุด

เวอร์ชัน
ปรับปรุง
21 ส.ค. 2560
นักพัฒนาซอฟต์แวร์
Google Play ID
การติดตั้ง
100,000+

App APKs

Hextech Simulator 2017 for LoL GAME

Features 2.0

- All 'available' skins, all champions and a constantly growing list of Icons.

- A complete Ranked and Level system. Reach level 30 to start ranking up!

- Reward system based on levels & ranks

- Ability to Re-Roll any skin or champion.

- Upgrade & Disenchant champions for Orange and Blue essence

- Shop: Buy any champion,skin, icon or accessories for simulated RP

- UI from the latest League of Legends client.

- Gemstones can now be obtained to craft Exclusive Skins.

- Inventory System

- Username, profile, statistics

- A complete sound system to enhance your Hextech Opening experience.

- Skin/Champion Guessing Quiz: You have 15 seconds to guess the name of the skins or champions. As you move up in rounds you have less time to guess. Highscores included.

- RP Currency

- Orange & Blue Essence

- Completely reworked flexible save-system (Every new skin and champion will now be added to the game.)

More features soon.

---------------------
DISCLAIMER:
---------------------

Hextech Simulator 2017 isn’t endorsed by Riot Games and doesn’t reflect the views or opinions of Riot Games or anyone officially involved in producing or managing League of Legends. League of Legends and Riot Games are trademarks or registered trademarks of Riot Games, Inc. League of Legends © Riot Games, Inc.
อ่านเพิ่มเติม

โฆษณา